Ως design νοείται η εικόνα ενός προϊόντος: το σχήμα, το περίγραμμα και τα χρώματά του. Το σχέδιο ή υπόδειγμα είναι ένας πρακτικός τρόπος να προσδιορίσετε και να προστατεύσετε τις καινοτομίες σας.

Το σχέδιο ή υπόδειγμα συνιστά περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής ή να χρησιμοποιηθεί ως εμπράγματη εγγύηση, που ανταμείβει τις δημιουργικές σας προσπάθειες και που λειτουργεί ως η υπογραφή σας σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ως σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να κατοχυρωθούν σχεδόν όλα τα βιομηχανικά αντικείμενα ή χειροτεχνήματα, με εξαίρεση τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έτσι, ως σχέδια ή υποδείγματα κατοχυρώνονται συσκευασίες προϊόντων, ένα προϊόν/σετ προϊόντων, σύνθετα προϊόντα, εξαρτήματα προϊόντων, λογότυπα, εικονίδια ηλεκτρονικού υπολογιστή, τυπογραφικά σχέδια, χάρτες, ζωγραφικά σχέδια και καλλιτεχνικά έργα, ενδύματα, διακοσμήσεις και σχεδιασμοί ιστοσελίδων. Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται κατοχυρωμένο από την ημέρα που γίνεται η κατάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά. Κάθε χρόνο στο ΓΕΕΑ κατοχυρώνονται περίπου 80.000 σχέδια και υποδείγματα. Το κόστος για την κατοχύρωση είναι κυμαινόμενο και εξαρτάται από τον αριθμό των σχεδίων ή υποδειγμάτων προς κατοχύρωση.

Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των σχεδίων ή υποδειγμάτων που θέλετε να καταχωρίσετε, τόσο μικρότερο θα είναι το αντίστοιχο κόστος. Αν ενδιαφέρεστε να προβείτε σε κατοχύρωση Κοινοτικού σχεδίου, ή υποδείγματος, το οποίο θα έχει ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχετε παρά να προβείτε στην αντίστοιχη κατάθεση μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης.

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε με την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων σας και να αναλάβουμε την κατοχύρωσή τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.